Till PROBUS KONSULT AB första sida
Förstasidan Det här hjälper vi till med Konsulter Utgångspunkter och etik Praktisk teori Kontakta oss
« Tillbaka

Det här hjälper vi till med

Vi arbetar för företag, myndigheter, förvaltningar och intresseburna organisationer. Under våra sammantaget mer än 40 konsultår har vi hunnit verka inom en rad olika konsultationsområden.

PRODUKTER
Hel- och halvfabrikat

Information om Probus material. Det mesta går att beställa direkt från webbsidan.

Klicka här för mer information och beställning av material.

Vi har blivit något av tiokampare. Det är möjligt eftersom de flesta av våra arbetsfält är överlappande. Det handlar i grunden om att stimulera och stödja förändring och utveckling: Den gemensamma utgångspunkten är att medvetandegöra och påverka organisationskulturen. Oberoende av insatsen har kommunikation och dialog en central ställning.

Uppdragsgivarna är oftast inte betjänta av "symptombehandling". Även om en insats primärt berör ett speciellt område, t ex utveckling av ledningsgruppen, ligger nyckeln till framgång i att sätta in den i ett större sammanhang. Vi ställer gärna upp i akuta lägen, men vi arbetar ännu hellre med samordnade insatser under en längre tid.

 

Vi arbetar med uppdrag under många olika rubriker:

Probus Konsult AB | Tantogatan 41 | S-118 42 Stockholm
+46 08 711 91 91 | bengt@probus.se | www.probus.se